Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:25

Πτυχία Χορού

Γράφτηκε από

ΠΤΥΧΙΑ ΧΟΡΟΥ

Για όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το χορό τους (και να έχουν ένα ενθύμιο των προσπαθειών τους), διεξάγουμε εξετάσεις χορού 3 φορές το χρόνο μέσω του Ιnternational Dance Teachers Association (I.D.T.A.), και του Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), των μεγαλύτερων συλλόγων δασκάλων χορού παγκοσμίως.
Δίνονται τόσο ερασιτεχνικά πτυχία χορού (social χορευτές) όσο και επαγγελματικά για τα οποία προαπαιτείται αρκετή προσωπική δουλειά και αφοσίωση.

Η προετοιμασία για τις χορευτικές εξετάσεις είναι ένας ωραίος τρόπος για να:
- Βελτιώσετε το στυλ και την τεχνική σας
- Δώσετε στόχο και σκοπό στο χορό σας
- Εμβαθύνετε στις χορευτικές σας γνώσεις
- Νιώσετε ικανοποίηση για την επιτυχία σας


Dance diplomas
For anyone interested in improving their dancing (and getting something to show for their efforts), we hold medal tests 3 times per year through the International Dance Teachers Association (IDTA) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), Medal grades range from Social Dance Awards (which can be taken through class work alone) through to Bronze, Silver, Gold and above (for which personal tuition is required).

Training for medals is a great way to:
- Improve style & technique
- Add focus and purpose to your dancing
- Enhance your understanding & enjoyment
- Give you a great sense of achievement

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:23

Zumba

Γράφτηκε από

ZUMBA

Ένα μόνο μάθημα Zumba αρκεί για να εθιστείς σε αυτή!
Στα μαθήματα της Zumba το μυστικό της επιτυχίας είναι η μουσική: συνδυασμός latin ρυθμών με σύγχρονο beat σε συνδυασμό με εύκολες χορευτικές κινήσεις σας οδηγούν σε ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα που θα σας γυμνάσει και θα σας δώσει ενέργεια!
Είναι εύκολο, αποτελεσματικό και κυρίως διασκεδαστικό!!!
Από τον Ιούλιο του 2009 η Zumba® διδάσκεται σε πάνω από 40.000 μέρη σε 75 χώρες αλλάζοντας τις ζωές εκατομμυρίων «οπαδών» Zumba® παγκοσμίως.


ZUMBA

If you attend one class of Zumba is enough to get addicted to it!
In zumba classes the secret of success is the music: a compilation of latin music with modern beat. Easy dance movements are used and with the final dance programme not only you will exercise but you will feel energized!
Zumba is easy to do, effective and totally exhilarating. Since July 2009 Zumba is taught in more than 40.000 places in 75 countries worldwide and it has changed the lives of so many people!

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:21

Tango Argentino

Γράφτηκε από
Tango Argentino

Ο χορός που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Μπουένος Aϊρες γύρω στα 1870 και κατέκτησε όλο τον κόσμο ώστε σήμερα να αποκαλείται από χορός του "Λιμανιού" χορός του "Σαλονιού". Στην γνήσια χορογραφική του μορφή συμβολίζει την ερωτική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι, που εκφράζεται από την κίνηση, την στάση και τις φιγούρες των χορευτών.

Στη Σχολή μας (πρωτοπόρο στον Ελλαδικό χώρο στο είδος αυτό) το Αργεντίνικο Τανγκό διδάσκεται σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο από έμπειρους και εξειδικευμένους δασκάλους, οργανώνονται σεμινάρια από διάσημους χορευτές και μεταφέρεται πιστά στους μαθητές η γνήσια μορφή του Αργεντίνικου Τανγκό με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή του.

Επίσης παρέχεται, κατόπιν εξετάσεων, διεθνές αναγνωρισμένο Δίπλωμα (IDTA) σε όσους μαθητές το επιθυμούν.


Tango Argentino

A dance that was born in the poor neighbourhoods of Buenos Aires in 1870 and conquered the whole world to such an extent that nowadays it is called the dance of the 'Salon' instead of the dance of the 'Port', as it used to. In its authentic chorographic form it symbolizes the love attraction between the couple, expressed by dancers' movement, stature and figures.
In our School (pioneer in this type of dance in Greece) Tango Argentino is taught both at amateurish and professional level by experienced and specialized teachers. Seminars by famous dancers are also organized, aiming at putting its genuine form across the students, in full respect of its tradition.
An international recognized diploma (IDTA) is provided, through special exams, for the interested students.
Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:18

Σύγχρονο

Γράφτηκε από

Σύγχρονο

Ο σύγχρονος χορός πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σαν αντίδραση στην αυστηρή τεχνική του μπαλέτου. Πρωτοπόρες στον χορό αυτό ήταν η Isidora Duncan και η Martha Graham οι οποίες έψαχναν για την άνεση στην κίνηση χρησιμοποιώντας τις φυσικές γραμμές και ενέργεια του σώματος, επιτρέποντας έτσι ένα μεγαλύτερο φάσμα αρμονικών κινήσεων.
Σήμερα ο σύγχρονος χορός χαρακτηρίζεται από την προσαρμοστικότητα σε όλα τα είδη μουσικής καθώς και στην δυνατότητά του να ενσωματώσει κινήσεις από άλλους χορούς ώστε να δίνει συνεχώς νέες μορφές κίνησης. Στο μάθημα εφαρμόζεται κυρίως η τεχνική Release η οποία επικεντρώνεται στη ροή της κίνησης με φυσικό τρόπο και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη μυική δύναμη. Για το λόγο αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους χορευτές όσο και σε ανθρώπους που έχουν ήδη σχέση με τον χορό γενικά και οι οποίοι αναζητούν νέα όρια στην κίνηση του σώματος.


Contemporary Dance

Contemporary dance was developed in the early 20th century as a reaction against the rigid thechniques of ballet. Pioneers such as Isidora Duncan and Martha Graham searched for ease of movement using the body's natural lines and energy. allowing a greater range of movements.
Today contemporary dance is characterised by its versatility to be danced to any kind of music and to be united with other dance forms as to create new styles of movement. In the class we use the Release technique where we place mephasis on minimising tension in the search for clarity, fluidity and efficient use of energy and breath. Therefore it is safe and accessible for beginners and at the same time perfect for experienced dancers looking to push new boundaries of body movement.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:15

Ballroom

Γράφτηκε από

Ευρωπαϊκοί Χοροί

Οι ευρωπαϊκοί - κοινωνικοί χοροί γνωστοί και αναλοίωτοι μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ευγενικά δείγματα της αριστοκρατικής καταγωγής τους αποτελούν το βασικότερο μέρος κάθε χορευτικής εκδήλωσης στις μέρες μας. Στη σχολή μας διδάσκονται:

Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Fox ~ Viennese Waltz

Ο μαθητής, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί να προσεγγίσει το είδος των χορών αυτών (ερασιτεχνικά και επαγγελματικά) έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών επιπέδων εκμάθησης και συμμετοχής σε εξετάσεις για τη λήψη πτυχίου από Aγγλους εξεταστές.


Ballroom Dances

The well- known and invariable throughout the centuries European-Social dances, gentle tokens of their aristocratic origin, constitute the most basic part of every dancing event nowadays.
Our school teaches:
Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Trot ~Viennese Waltz
The students, according to their preferable way of approaching these dances (amateurishly and professionally), have got the potential to choose among different levels of learning and participation in exams for the acquisition of a diploma by British examiners.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Belly Dance - Tribal

Γράφτηκε από

Χορός της Κοιλιάς

Ο χορός αυτός ονομάστηκε Belly Dance από τους γάλλους (danse du ventre) που κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους εντυπωσιάστηκαν από τις κινήσεις της κοιλιάς των εξωτικών χορευτριών. Παρόλα αυτά η πιο σωστή ονομασία του χορού είναι Oriental Dance και στα αραβικά: Raks Sharki.
Χορεύεται σε όλο τον αραβικό κόσμο όπως και στην Τουρκία. Είναι χορός μυϊκός, υψηλής τεχνικής που διαρκώς εξελίσσεται καθώς ταλαντούχες solist τον εμπλουτίζουν με την προσωπική τους έμπνευση και τέχνη. Κάποιες από αυτές έχουν γίνει μύθος στην ιστορία του αυτού του χορού.
Στη σχολή μας διδάσκεται σε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στην αυθεντική του μορφή, σε αρχάριες και προχωρημένες μαθήτριες.


Tribal Belly Dance

Το tribal συνδυάζει στοιχεία oriental με ινδικούς χορούς, flamenco, τσιγάνικους και βαλκανικούς χορούς και χορούς από τη Βόρεια Αφρική. Είναι ομαδικός χορός συνήθως αυτοσχεδιαστικός. Οι χορεύτριες μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο βηματολόγιο και με την εξάσκηση και την εμπειρία αναπτύσσουν μία μη-λεκτική επικοινωνία. Οι κινήσεις είναι ακριβείς, έχουν ροή και χαρακτηριστικό τους είναι η απομόνωση των μυών. Επειδή ακριβώς βασίζεται σε μυϊκές κινήσεις και όχι σε σωματικές ικανότητες για αυτό απευθύνεται σε κοπέλες με κάθε είδους σώμα. Το tribal είναι η αρχική μορφή των μεταγενέστερων σύγχρονων μορφών tribal, όπως είναι το tribal fusion και το gothic belly dance.
Το tribal fusion είναι ένα μίγμα στοιχείων (μουσική και κινήσεις) oriental με σύγχρονο beat και ήχους και hip hop. Προσφέρει μια τεράστια ελευθερία επιλογών και για αυτό είναι δύσκολο να μπει σε καθορισμένα πλαίσια. Είναι η πιο σύγχρονη μορφή του tribal και μπορεί να είναι είτε αργό και μυστηριώδες είτε επιθετικό και δυναμικό. Η ενδυμασία δεν είναι καθορισμένη. Μπορούμε να δούμε χορευτές με αφγανικά κολιέ, λουλούδια στα μαλλιά, δαντελένια φουρό, κ.α.
Το Gothic belly dance ή αλλιώς Raks Gothique συγχωνεύει την gothic κουλτούρα (μουσική, ενδυμασία, έκφραση) με τον θηλυκό ανατολίτικο χορό. Εμφανίστηκε περίπου πριν 15 χρόνια. Διάφορες άλλες ονομασίες του gothic belly dance είναι burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Belly Dance This dance was named Belly Dance by the French (danse du ventre)who, during their journeys, were impressed by the movements of the exotic dancers' bellies. However, the most correct name of the dance is Oriental Dance and in Arabic: Raks Sharki.
It is danced all over the Arabic world and in Turkey , as well. It is a muscular dance of high technique, which is constantly evolving as talented female solists enrich it with their personal inspiration and art. Some of them have even become myths in the history of this dance.
In our school Belly Dance is taught in private and group lessons in its original form, for both beginners and advanced female students.

Tribal Belly Dance

Tribal belly dance is a mix of oriental with Indian dances, flamenco, gypsy and Balkan dances. It is a group dance often improvisational. Dancers learn specific movements and with practice and experience they develop a non-talkative communication. Movements are precise , they are fluid and the most impressive part is the muscles isolation. As this dance is based on muscle movements and not in body performance, it is a dance for every type of body.
Tribal fusion belly dance is a newer form of tribal belly dance. It is a mix of oriental music with today’s beat and hip hop. It can be from slow and mysterious to dynamic and aggressive. Dancers depending on their choreography may wear from Afghani jewelry, to flowers hair embellishments, etc.
Gothic belly dance is another type of tribal belly dance. It mixes all the parts of the gothic culture with the feminine oriental dance. It first appeared 15 years ago. Gothic belly dance is also known as burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Ελληνικοί Χοροί

Γράφτηκε από

Ελληνικοί Χοροί

Στη Σχολή διδάσκονται οι σημαντικότεροι ελληνικοί χοροί, τους οποίους ξεχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες:

ΙΙ. ΛΑΪΚΟΙ: Χασάπικο, Συρτάκι, Χασαποσέρβικο, Ζεϊμπέκικο, Απτάλικο, Καρσιλαμάς και άλλα.

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ: Οι σημαντικότεροι χοροί της Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η εκμάθηση των χορών γίνεται από δασκάλους με πολυετή πείρα και σωστή γνώση της ελληνικής χορευτικής και πολιτιστικής παράδοσης. Δημιουργούνται χορευτικές ομάδες για συμμετοχή σε χορευτικές επιδείξεις και παραστάσεις καθώς και για πανελλήνιους διαγωνισμούς. Λειτουργούν τμήματα Αρχαρίων - Προχωρημένων, Παιδιών - Ενηλίκων. Χορηγείται βεβαίωση σπουδών σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές.

Greek Dances
Our school teaches the most important Greek traditional dances which we divide into two categories:

Ι. POPULAR: Chasapiko, Syrtaki, Chasaposerviko, Zeimpekiko, Aptaliko, Karsilamas etc.

II. TRADITIONAL: The most important dances of the mainland and the islands.

The dances are taught by experienced teachers with a right knowledge of the Greek dancing and cultural tradition. Dancing groups are created in order to participate in dancing performances, as well as competitions. There are classes for Beginners or Advanced, for Children or Adults. A certification of studies is given both to beginners and advanced students.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Γαμήλιος Χορός

Γράφτηκε από

Γαμήλιος Χορός
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

" ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ"

• Για τον πρώτο σας χορό ώς σύζυγοι!
• Για περισσότερη διασκέδαση και ρομαντισμό στο γάμο σας!
• Για να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε τα σωστά βήματα με τη μουσική!
Χορέψτε, με τη μέλουσα σύζυγο σας και γίνετε το κεντρικό σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ή και σε οποιαδήποτε πίστα.
Εάν έχετε επιλέξει τη μουσική ή το τραγούδι για το γάμο σας, φέρτε το CD στο πρώτο σας μάθημα και θα σας διδάξουμε τα σωστά βήματα και τις φιγούρες ώστε να ''δείχνετε'' υπέροχοι και ρομαντικοί στον πρώτο σας γαμήλιο χορό.
Εάν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιλέξει τη μουσική για το γάμο, θα σας συμβουλεύσουμε για τη σωστή. Όσο πιο σύντομα ξεκινήσετε, τόσο καλύτερα ''θα δείχνετε'' ως ζευγάρι μπροστά σε συγγενείς και φίλους.
Συμβουλές για το Γαμήλιο Χορό:
Μη περιμένετε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Θυμηθείτε ότι το πρόγραμμα σας όσο πλησιάζει η ημέρα του γάμου σας θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό. Οι καθηγητές χορού συμβουλεύουν όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν να αρχίσουν τέσσερις με έξι μήνες πρίν το γάμο έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για εξάσκηση, ειδικότερα αν ασχολούνται για πρώτη φορά με το χορό.
• Μην ξεχάσετε να συνενοηθείτε με τον οπερατέρ του γάμου για την καλύτερη κάλυψη του γαμήλιου χορού σας.
• Θυμηθείτε ότι τα μαθήματα χορού μπορούν να σας αφαιρέσουν το άγχος. Ο χορός είναι άσκηση. Τα μαθήματα θα γίνουν μια διέξοδος από τη καθημερινότητα και τα προβλήματα της δουλειάς σας και θα δώσουν τη δυνατότητα σε σας και τον εκλεκτό της καρδιά σας να περάσετε μια ώρα χαράς και εξάσκησης. Εκτός από Βάλς και άλλους παραδοσιακούς χορούς, το Αργεντίνικο Τάνγκο, το Μάμπο, η Σάλσα, το Σουίνγκ, η Ρούμπα και το Φοξ Τροτ, είναι πολύ δημοφιλείς χοροί για γάμους.


First Bridal Dance
FIRST DANCE LESSONS
• For Your First Dance as Husband & Wife.
• For more Fun & Romance in your Marriage, knowing you are doing the right steps to the right music.
• Dancing together and looking great on any dance floor !
If you have selected your wedding music, bring your cd on your first lesson and we will teach you the right steps and special dance moves to make you look "great & romantic on your first wedding dance " If you have not selected your wedding music yet, we will help you select it. The sooner you start, the better you will look dancing together as husband and wife in front of your family and friends.
Wedding Dance Tips :
• Don't wait until the last minute. Remember that your schedule will get very hectic as your wedding day approaches. Dance instructors recommend starting four to six months earlier to allow more time for practice, especially if you are a newcomer to dancing.
• Don't forget to coordinate with your wedding videographer to the best "coverage" of your special dance.
• Remember that dance lessons can actually be a stress reliever. Dancing is good exercise. And lessons pull you out of the hustle and bustle of the day to spend an hour or so with your intended, having fun and working together productively at the same time.
• Besides the Waltz and other traditional dances, the Argentine Tango, Mambo, Salsa, Swing ,Rumba, Fox-Trot ,are all popular at weddings today.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Επαγγελματικά Τμήματα

Γράφτηκε από

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό ή θέλουν να έχουν μια βαθύτερη γνώση όχι μόνο χορευτικά άλλα και θεωρητικά σε ότι έχει σχέση με τον χορό, όπως π.χ. ιστορία χορού, ανάλυση χορού, χορογραφία, ανατομία, πλήρες βηματολόγιο, τεχνικές διδασκαλίας κ.λ.π.

Στις σχολές μας λειτουργούν τα εξής επαγγελματικά προγράμματα

LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι διεθνής οργανισμοί I.D.T.A (International Dance Teachers Association) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), σε συνεργασία με τις σχολές μας.
Οι εξετάσεις γίνονται από Άγγλους εξεταστές και το πτυχίο αναγνωρίζεται διεθνώς. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις γίνεται από τους έμπειρους διπλωματούχους δασκάλους των σχολών και πάντα με την ποιότητα που διακρίνει τις σχολές μας.

Για να ξεκινήσει κάποιος ένα επαγγελματικό πρόγραμμα δεν απαιτείται να έχει προηγούμενη γνώση του συγκεκριμένου χορού.Professional classes

This is for those who wish to be professional dance teachers or for those who wish to have a better understanding of the dances incl. history of dance, movement analysis, choreography, anatomy, teaching techniques, complete dance syllabus, etc.

In our schools you can give the following dance examinations
LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

The exams are held by the I.D.T.A. (Internationals Dance Teachers Association) and the I.S.T.D. (Imperial Society Teachers of Dancing).
The examiners are English and the diploma is recognized worldwide.
Only experienced professional teachers train the candidates and of course with the quality that distinguish our schools.

There is no demand of previous dance knowledge, If someone wishes to start a professional course.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Hip Hop

Γράφτηκε από

Hip Hop

Το hip hop ανήκει στην κατηγορία των χορών που ονομάζονται street dance (χορός του δρόμου), και οι οποίοι καταρχήν χορεύονται σε μουσική hip hop ή προέκυψαν μέσα από την κουλτούρα του hip hop.
Ο πρώτος και αυθεντικός χορός , που είναι συνδεδεμένος με το hip hop είναι το ¨Break-Dance¨, που εμφανίστηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και το οποίο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο (βασικό στοιχείο) του hip hop ως ξεχωριστό είδος κουλτούρας.
To 1990, καθώς η μουσική του hip hop εμφάνιζε νέες μορφές, νέα είδη χορού άρχισαν να παρουσιάζονται, που τα περισσότερα από αυτά χορεύονταν με κινήσεις προς τον αέρα, σε αντίθεση με το ¨Break-Dance¨ που εκφραζόταν με κινήσεις προς το έδαφος. Αυτά τα νεοεμφανιζόμενα στυλ συνιστούν τη λεγόμενη “νέα σχολή”, ενώ τα παλαιότερα στυλ, στα οποία περιλαμβάνονται τα break-dance και funk, που ενσωματώθηκαν στο hip hop, χαρακτηρίζονται ως “παλαιά σχολή” Στην σχολή μας διδάσκεται από έμπειρους δασκάλους του είδους με ειδίκευση στην Αμερική .

Hip Hop
Hip hop belongs to the family of dances called 'street dance' and it is danced on hip hop music and was developed through the culture of hip hop.
The first street dance was Break dance and it was first danced on the streets of New York in the early 70's. This was the basis of the hip hop dance of today's.
In the 90's hip hop dance changed its style as hip hop music was changing as well. New moves were introduced which were more 'in the air' whereas the moves of break dance were more earthy. This makes the hip hop dance to belong to the 'new school' of street dance where break dance and funk belong to the 'old school' of street dance.
In our school it is teached by very experienced teachers specialised in this kind of dance in America

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:25

Πτυχία Χορού

Γράφτηκε από

ΠΤΥΧΙΑ ΧΟΡΟΥ

Για όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το χορό τους (και να έχουν ένα ενθύμιο των προσπαθειών τους), διεξάγουμε εξετάσεις χορού 3 φορές το χρόνο μέσω του Ιnternational Dance Teachers Association (I.D.T.A.), και του Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), των μεγαλύτερων συλλόγων δασκάλων χορού παγκοσμίως.
Δίνονται τόσο ερασιτεχνικά πτυχία χορού (social χορευτές) όσο και επαγγελματικά για τα οποία προαπαιτείται αρκετή προσωπική δουλειά και αφοσίωση.

Η προετοιμασία για τις χορευτικές εξετάσεις είναι ένας ωραίος τρόπος για να:
- Βελτιώσετε το στυλ και την τεχνική σας
- Δώσετε στόχο και σκοπό στο χορό σας
- Εμβαθύνετε στις χορευτικές σας γνώσεις
- Νιώσετε ικανοποίηση για την επιτυχία σας


Dance diplomas
For anyone interested in improving their dancing (and getting something to show for their efforts), we hold medal tests 3 times per year through the International Dance Teachers Association (IDTA) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), Medal grades range from Social Dance Awards (which can be taken through class work alone) through to Bronze, Silver, Gold and above (for which personal tuition is required).

Training for medals is a great way to:
- Improve style & technique
- Add focus and purpose to your dancing
- Enhance your understanding & enjoyment
- Give you a great sense of achievement

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:23

Zumba

Γράφτηκε από

ZUMBA

Ένα μόνο μάθημα Zumba αρκεί για να εθιστείς σε αυτή!
Στα μαθήματα της Zumba το μυστικό της επιτυχίας είναι η μουσική: συνδυασμός latin ρυθμών με σύγχρονο beat σε συνδυασμό με εύκολες χορευτικές κινήσεις σας οδηγούν σε ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα που θα σας γυμνάσει και θα σας δώσει ενέργεια!
Είναι εύκολο, αποτελεσματικό και κυρίως διασκεδαστικό!!!
Από τον Ιούλιο του 2009 η Zumba® διδάσκεται σε πάνω από 40.000 μέρη σε 75 χώρες αλλάζοντας τις ζωές εκατομμυρίων «οπαδών» Zumba® παγκοσμίως.


ZUMBA

If you attend one class of Zumba is enough to get addicted to it!
In zumba classes the secret of success is the music: a compilation of latin music with modern beat. Easy dance movements are used and with the final dance programme not only you will exercise but you will feel energized!
Zumba is easy to do, effective and totally exhilarating. Since July 2009 Zumba is taught in more than 40.000 places in 75 countries worldwide and it has changed the lives of so many people!

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:21

Tango Argentino

Γράφτηκε από
Tango Argentino

Ο χορός που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Μπουένος Aϊρες γύρω στα 1870 και κατέκτησε όλο τον κόσμο ώστε σήμερα να αποκαλείται από χορός του "Λιμανιού" χορός του "Σαλονιού". Στην γνήσια χορογραφική του μορφή συμβολίζει την ερωτική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι, που εκφράζεται από την κίνηση, την στάση και τις φιγούρες των χορευτών.

Στη Σχολή μας (πρωτοπόρο στον Ελλαδικό χώρο στο είδος αυτό) το Αργεντίνικο Τανγκό διδάσκεται σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο από έμπειρους και εξειδικευμένους δασκάλους, οργανώνονται σεμινάρια από διάσημους χορευτές και μεταφέρεται πιστά στους μαθητές η γνήσια μορφή του Αργεντίνικου Τανγκό με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή του.

Επίσης παρέχεται, κατόπιν εξετάσεων, διεθνές αναγνωρισμένο Δίπλωμα (IDTA) σε όσους μαθητές το επιθυμούν.


Tango Argentino

A dance that was born in the poor neighbourhoods of Buenos Aires in 1870 and conquered the whole world to such an extent that nowadays it is called the dance of the 'Salon' instead of the dance of the 'Port', as it used to. In its authentic chorographic form it symbolizes the love attraction between the couple, expressed by dancers' movement, stature and figures.
In our School (pioneer in this type of dance in Greece) Tango Argentino is taught both at amateurish and professional level by experienced and specialized teachers. Seminars by famous dancers are also organized, aiming at putting its genuine form across the students, in full respect of its tradition.
An international recognized diploma (IDTA) is provided, through special exams, for the interested students.
Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:18

Σύγχρονο

Γράφτηκε από

Σύγχρονο

Ο σύγχρονος χορός πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σαν αντίδραση στην αυστηρή τεχνική του μπαλέτου. Πρωτοπόρες στον χορό αυτό ήταν η Isidora Duncan και η Martha Graham οι οποίες έψαχναν για την άνεση στην κίνηση χρησιμοποιώντας τις φυσικές γραμμές και ενέργεια του σώματος, επιτρέποντας έτσι ένα μεγαλύτερο φάσμα αρμονικών κινήσεων.
Σήμερα ο σύγχρονος χορός χαρακτηρίζεται από την προσαρμοστικότητα σε όλα τα είδη μουσικής καθώς και στην δυνατότητά του να ενσωματώσει κινήσεις από άλλους χορούς ώστε να δίνει συνεχώς νέες μορφές κίνησης. Στο μάθημα εφαρμόζεται κυρίως η τεχνική Release η οποία επικεντρώνεται στη ροή της κίνησης με φυσικό τρόπο και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη μυική δύναμη. Για το λόγο αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους χορευτές όσο και σε ανθρώπους που έχουν ήδη σχέση με τον χορό γενικά και οι οποίοι αναζητούν νέα όρια στην κίνηση του σώματος.


Contemporary Dance

Contemporary dance was developed in the early 20th century as a reaction against the rigid thechniques of ballet. Pioneers such as Isidora Duncan and Martha Graham searched for ease of movement using the body's natural lines and energy. allowing a greater range of movements.
Today contemporary dance is characterised by its versatility to be danced to any kind of music and to be united with other dance forms as to create new styles of movement. In the class we use the Release technique where we place mephasis on minimising tension in the search for clarity, fluidity and efficient use of energy and breath. Therefore it is safe and accessible for beginners and at the same time perfect for experienced dancers looking to push new boundaries of body movement.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:15

Ballroom

Γράφτηκε από

Ευρωπαϊκοί Χοροί

Οι ευρωπαϊκοί - κοινωνικοί χοροί γνωστοί και αναλοίωτοι μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ευγενικά δείγματα της αριστοκρατικής καταγωγής τους αποτελούν το βασικότερο μέρος κάθε χορευτικής εκδήλωσης στις μέρες μας. Στη σχολή μας διδάσκονται:

Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Fox ~ Viennese Waltz

Ο μαθητής, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί να προσεγγίσει το είδος των χορών αυτών (ερασιτεχνικά και επαγγελματικά) έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών επιπέδων εκμάθησης και συμμετοχής σε εξετάσεις για τη λήψη πτυχίου από Aγγλους εξεταστές.


Ballroom Dances

The well- known and invariable throughout the centuries European-Social dances, gentle tokens of their aristocratic origin, constitute the most basic part of every dancing event nowadays.
Our school teaches:
Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Trot ~Viennese Waltz
The students, according to their preferable way of approaching these dances (amateurishly and professionally), have got the potential to choose among different levels of learning and participation in exams for the acquisition of a diploma by British examiners.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Belly Dance - Tribal

Γράφτηκε από

Χορός της Κοιλιάς

Ο χορός αυτός ονομάστηκε Belly Dance από τους γάλλους (danse du ventre) που κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους εντυπωσιάστηκαν από τις κινήσεις της κοιλιάς των εξωτικών χορευτριών. Παρόλα αυτά η πιο σωστή ονομασία του χορού είναι Oriental Dance και στα αραβικά: Raks Sharki.
Χορεύεται σε όλο τον αραβικό κόσμο όπως και στην Τουρκία. Είναι χορός μυϊκός, υψηλής τεχνικής που διαρκώς εξελίσσεται καθώς ταλαντούχες solist τον εμπλουτίζουν με την προσωπική τους έμπνευση και τέχνη. Κάποιες από αυτές έχουν γίνει μύθος στην ιστορία του αυτού του χορού.
Στη σχολή μας διδάσκεται σε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στην αυθεντική του μορφή, σε αρχάριες και προχωρημένες μαθήτριες.


Tribal Belly Dance

Το tribal συνδυάζει στοιχεία oriental με ινδικούς χορούς, flamenco, τσιγάνικους και βαλκανικούς χορούς και χορούς από τη Βόρεια Αφρική. Είναι ομαδικός χορός συνήθως αυτοσχεδιαστικός. Οι χορεύτριες μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο βηματολόγιο και με την εξάσκηση και την εμπειρία αναπτύσσουν μία μη-λεκτική επικοινωνία. Οι κινήσεις είναι ακριβείς, έχουν ροή και χαρακτηριστικό τους είναι η απομόνωση των μυών. Επειδή ακριβώς βασίζεται σε μυϊκές κινήσεις και όχι σε σωματικές ικανότητες για αυτό απευθύνεται σε κοπέλες με κάθε είδους σώμα. Το tribal είναι η αρχική μορφή των μεταγενέστερων σύγχρονων μορφών tribal, όπως είναι το tribal fusion και το gothic belly dance.
Το tribal fusion είναι ένα μίγμα στοιχείων (μουσική και κινήσεις) oriental με σύγχρονο beat και ήχους και hip hop. Προσφέρει μια τεράστια ελευθερία επιλογών και για αυτό είναι δύσκολο να μπει σε καθορισμένα πλαίσια. Είναι η πιο σύγχρονη μορφή του tribal και μπορεί να είναι είτε αργό και μυστηριώδες είτε επιθετικό και δυναμικό. Η ενδυμασία δεν είναι καθορισμένη. Μπορούμε να δούμε χορευτές με αφγανικά κολιέ, λουλούδια στα μαλλιά, δαντελένια φουρό, κ.α.
Το Gothic belly dance ή αλλιώς Raks Gothique συγχωνεύει την gothic κουλτούρα (μουσική, ενδυμασία, έκφραση) με τον θηλυκό ανατολίτικο χορό. Εμφανίστηκε περίπου πριν 15 χρόνια. Διάφορες άλλες ονομασίες του gothic belly dance είναι burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Belly Dance This dance was named Belly Dance by the French (danse du ventre)who, during their journeys, were impressed by the movements of the exotic dancers' bellies. However, the most correct name of the dance is Oriental Dance and in Arabic: Raks Sharki.
It is danced all over the Arabic world and in Turkey , as well. It is a muscular dance of high technique, which is constantly evolving as talented female solists enrich it with their personal inspiration and art. Some of them have even become myths in the history of this dance.
In our school Belly Dance is taught in private and group lessons in its original form, for both beginners and advanced female students.

Tribal Belly Dance

Tribal belly dance is a mix of oriental with Indian dances, flamenco, gypsy and Balkan dances. It is a group dance often improvisational. Dancers learn specific movements and with practice and experience they develop a non-talkative communication. Movements are precise , they are fluid and the most impressive part is the muscles isolation. As this dance is based on muscle movements and not in body performance, it is a dance for every type of body.
Tribal fusion belly dance is a newer form of tribal belly dance. It is a mix of oriental music with today’s beat and hip hop. It can be from slow and mysterious to dynamic and aggressive. Dancers depending on their choreography may wear from Afghani jewelry, to flowers hair embellishments, etc.
Gothic belly dance is another type of tribal belly dance. It mixes all the parts of the gothic culture with the feminine oriental dance. It first appeared 15 years ago. Gothic belly dance is also known as burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Ελληνικοί Χοροί

Γράφτηκε από

Ελληνικοί Χοροί

Στη Σχολή διδάσκονται οι σημαντικότεροι ελληνικοί χοροί, τους οποίους ξεχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες:

ΙΙ. ΛΑΪΚΟΙ: Χασάπικο, Συρτάκι, Χασαποσέρβικο, Ζεϊμπέκικο, Απτάλικο, Καρσιλαμάς και άλλα.

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ: Οι σημαντικότεροι χοροί της Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η εκμάθηση των χορών γίνεται από δασκάλους με πολυετή πείρα και σωστή γνώση της ελληνικής χορευτικής και πολιτιστικής παράδοσης. Δημιουργούνται χορευτικές ομάδες για συμμετοχή σε χορευτικές επιδείξεις και παραστάσεις καθώς και για πανελλήνιους διαγωνισμούς. Λειτουργούν τμήματα Αρχαρίων - Προχωρημένων, Παιδιών - Ενηλίκων. Χορηγείται βεβαίωση σπουδών σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές.

Greek Dances
Our school teaches the most important Greek traditional dances which we divide into two categories:

Ι. POPULAR: Chasapiko, Syrtaki, Chasaposerviko, Zeimpekiko, Aptaliko, Karsilamas etc.

II. TRADITIONAL: The most important dances of the mainland and the islands.

The dances are taught by experienced teachers with a right knowledge of the Greek dancing and cultural tradition. Dancing groups are created in order to participate in dancing performances, as well as competitions. There are classes for Beginners or Advanced, for Children or Adults. A certification of studies is given both to beginners and advanced students.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Γαμήλιος Χορός

Γράφτηκε από

Γαμήλιος Χορός
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

" ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ"

• Για τον πρώτο σας χορό ώς σύζυγοι!
• Για περισσότερη διασκέδαση και ρομαντισμό στο γάμο σας!
• Για να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε τα σωστά βήματα με τη μουσική!
Χορέψτε, με τη μέλουσα σύζυγο σας και γίνετε το κεντρικό σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ή και σε οποιαδήποτε πίστα.
Εάν έχετε επιλέξει τη μουσική ή το τραγούδι για το γάμο σας, φέρτε το CD στο πρώτο σας μάθημα και θα σας διδάξουμε τα σωστά βήματα και τις φιγούρες ώστε να ''δείχνετε'' υπέροχοι και ρομαντικοί στον πρώτο σας γαμήλιο χορό.
Εάν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιλέξει τη μουσική για το γάμο, θα σας συμβουλεύσουμε για τη σωστή. Όσο πιο σύντομα ξεκινήσετε, τόσο καλύτερα ''θα δείχνετε'' ως ζευγάρι μπροστά σε συγγενείς και φίλους.
Συμβουλές για το Γαμήλιο Χορό:
Μη περιμένετε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Θυμηθείτε ότι το πρόγραμμα σας όσο πλησιάζει η ημέρα του γάμου σας θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό. Οι καθηγητές χορού συμβουλεύουν όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν να αρχίσουν τέσσερις με έξι μήνες πρίν το γάμο έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για εξάσκηση, ειδικότερα αν ασχολούνται για πρώτη φορά με το χορό.
• Μην ξεχάσετε να συνενοηθείτε με τον οπερατέρ του γάμου για την καλύτερη κάλυψη του γαμήλιου χορού σας.
• Θυμηθείτε ότι τα μαθήματα χορού μπορούν να σας αφαιρέσουν το άγχος. Ο χορός είναι άσκηση. Τα μαθήματα θα γίνουν μια διέξοδος από τη καθημερινότητα και τα προβλήματα της δουλειάς σας και θα δώσουν τη δυνατότητα σε σας και τον εκλεκτό της καρδιά σας να περάσετε μια ώρα χαράς και εξάσκησης. Εκτός από Βάλς και άλλους παραδοσιακούς χορούς, το Αργεντίνικο Τάνγκο, το Μάμπο, η Σάλσα, το Σουίνγκ, η Ρούμπα και το Φοξ Τροτ, είναι πολύ δημοφιλείς χοροί για γάμους.


First Bridal Dance
FIRST DANCE LESSONS
• For Your First Dance as Husband & Wife.
• For more Fun & Romance in your Marriage, knowing you are doing the right steps to the right music.
• Dancing together and looking great on any dance floor !
If you have selected your wedding music, bring your cd on your first lesson and we will teach you the right steps and special dance moves to make you look "great & romantic on your first wedding dance " If you have not selected your wedding music yet, we will help you select it. The sooner you start, the better you will look dancing together as husband and wife in front of your family and friends.
Wedding Dance Tips :
• Don't wait until the last minute. Remember that your schedule will get very hectic as your wedding day approaches. Dance instructors recommend starting four to six months earlier to allow more time for practice, especially if you are a newcomer to dancing.
• Don't forget to coordinate with your wedding videographer to the best "coverage" of your special dance.
• Remember that dance lessons can actually be a stress reliever. Dancing is good exercise. And lessons pull you out of the hustle and bustle of the day to spend an hour or so with your intended, having fun and working together productively at the same time.
• Besides the Waltz and other traditional dances, the Argentine Tango, Mambo, Salsa, Swing ,Rumba, Fox-Trot ,are all popular at weddings today.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Επαγγελματικά Τμήματα

Γράφτηκε από

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό ή θέλουν να έχουν μια βαθύτερη γνώση όχι μόνο χορευτικά άλλα και θεωρητικά σε ότι έχει σχέση με τον χορό, όπως π.χ. ιστορία χορού, ανάλυση χορού, χορογραφία, ανατομία, πλήρες βηματολόγιο, τεχνικές διδασκαλίας κ.λ.π.

Στις σχολές μας λειτουργούν τα εξής επαγγελματικά προγράμματα

LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι διεθνής οργανισμοί I.D.T.A (International Dance Teachers Association) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), σε συνεργασία με τις σχολές μας.
Οι εξετάσεις γίνονται από Άγγλους εξεταστές και το πτυχίο αναγνωρίζεται διεθνώς. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις γίνεται από τους έμπειρους διπλωματούχους δασκάλους των σχολών και πάντα με την ποιότητα που διακρίνει τις σχολές μας.

Για να ξεκινήσει κάποιος ένα επαγγελματικό πρόγραμμα δεν απαιτείται να έχει προηγούμενη γνώση του συγκεκριμένου χορού.Professional classes

This is for those who wish to be professional dance teachers or for those who wish to have a better understanding of the dances incl. history of dance, movement analysis, choreography, anatomy, teaching techniques, complete dance syllabus, etc.

In our schools you can give the following dance examinations
LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

The exams are held by the I.D.T.A. (Internationals Dance Teachers Association) and the I.S.T.D. (Imperial Society Teachers of Dancing).
The examiners are English and the diploma is recognized worldwide.
Only experienced professional teachers train the candidates and of course with the quality that distinguish our schools.

There is no demand of previous dance knowledge, If someone wishes to start a professional course.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Hip Hop

Γράφτηκε από

Hip Hop

Το hip hop ανήκει στην κατηγορία των χορών που ονομάζονται street dance (χορός του δρόμου), και οι οποίοι καταρχήν χορεύονται σε μουσική hip hop ή προέκυψαν μέσα από την κουλτούρα του hip hop.
Ο πρώτος και αυθεντικός χορός , που είναι συνδεδεμένος με το hip hop είναι το ¨Break-Dance¨, που εμφανίστηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και το οποίο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο (βασικό στοιχείο) του hip hop ως ξεχωριστό είδος κουλτούρας.
To 1990, καθώς η μουσική του hip hop εμφάνιζε νέες μορφές, νέα είδη χορού άρχισαν να παρουσιάζονται, που τα περισσότερα από αυτά χορεύονταν με κινήσεις προς τον αέρα, σε αντίθεση με το ¨Break-Dance¨ που εκφραζόταν με κινήσεις προς το έδαφος. Αυτά τα νεοεμφανιζόμενα στυλ συνιστούν τη λεγόμενη “νέα σχολή”, ενώ τα παλαιότερα στυλ, στα οποία περιλαμβάνονται τα break-dance και funk, που ενσωματώθηκαν στο hip hop, χαρακτηρίζονται ως “παλαιά σχολή” Στην σχολή μας διδάσκεται από έμπειρους δασκάλους του είδους με ειδίκευση στην Αμερική .

Hip Hop
Hip hop belongs to the family of dances called 'street dance' and it is danced on hip hop music and was developed through the culture of hip hop.
The first street dance was Break dance and it was first danced on the streets of New York in the early 70's. This was the basis of the hip hop dance of today's.
In the 90's hip hop dance changed its style as hip hop music was changing as well. New moves were introduced which were more 'in the air' whereas the moves of break dance were more earthy. This makes the hip hop dance to belong to the 'new school' of street dance where break dance and funk belong to the 'old school' of street dance.
In our school it is teached by very experienced teachers specialised in this kind of dance in America

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:25

Πτυχία Χορού

Γράφτηκε από

ΠΤΥΧΙΑ ΧΟΡΟΥ

Για όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το χορό τους (και να έχουν ένα ενθύμιο των προσπαθειών τους), διεξάγουμε εξετάσεις χορού 3 φορές το χρόνο μέσω του Ιnternational Dance Teachers Association (I.D.T.A.), και του Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), των μεγαλύτερων συλλόγων δασκάλων χορού παγκοσμίως.
Δίνονται τόσο ερασιτεχνικά πτυχία χορού (social χορευτές) όσο και επαγγελματικά για τα οποία προαπαιτείται αρκετή προσωπική δουλειά και αφοσίωση.

Η προετοιμασία για τις χορευτικές εξετάσεις είναι ένας ωραίος τρόπος για να:
- Βελτιώσετε το στυλ και την τεχνική σας
- Δώσετε στόχο και σκοπό στο χορό σας
- Εμβαθύνετε στις χορευτικές σας γνώσεις
- Νιώσετε ικανοποίηση για την επιτυχία σας


Dance diplomas
For anyone interested in improving their dancing (and getting something to show for their efforts), we hold medal tests 3 times per year through the International Dance Teachers Association (IDTA) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), Medal grades range from Social Dance Awards (which can be taken through class work alone) through to Bronze, Silver, Gold and above (for which personal tuition is required).

Training for medals is a great way to:
- Improve style & technique
- Add focus and purpose to your dancing
- Enhance your understanding & enjoyment
- Give you a great sense of achievement

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:23

Zumba

Γράφτηκε από

ZUMBA

Ένα μόνο μάθημα Zumba αρκεί για να εθιστείς σε αυτή!
Στα μαθήματα της Zumba το μυστικό της επιτυχίας είναι η μουσική: συνδυασμός latin ρυθμών με σύγχρονο beat σε συνδυασμό με εύκολες χορευτικές κινήσεις σας οδηγούν σε ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα που θα σας γυμνάσει και θα σας δώσει ενέργεια!
Είναι εύκολο, αποτελεσματικό και κυρίως διασκεδαστικό!!!
Από τον Ιούλιο του 2009 η Zumba® διδάσκεται σε πάνω από 40.000 μέρη σε 75 χώρες αλλάζοντας τις ζωές εκατομμυρίων «οπαδών» Zumba® παγκοσμίως.


ZUMBA

If you attend one class of Zumba is enough to get addicted to it!
In zumba classes the secret of success is the music: a compilation of latin music with modern beat. Easy dance movements are used and with the final dance programme not only you will exercise but you will feel energized!
Zumba is easy to do, effective and totally exhilarating. Since July 2009 Zumba is taught in more than 40.000 places in 75 countries worldwide and it has changed the lives of so many people!

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:21

Tango Argentino

Γράφτηκε από
Tango Argentino

Ο χορός που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Μπουένος Aϊρες γύρω στα 1870 και κατέκτησε όλο τον κόσμο ώστε σήμερα να αποκαλείται από χορός του "Λιμανιού" χορός του "Σαλονιού". Στην γνήσια χορογραφική του μορφή συμβολίζει την ερωτική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι, που εκφράζεται από την κίνηση, την στάση και τις φιγούρες των χορευτών.

Στη Σχολή μας (πρωτοπόρο στον Ελλαδικό χώρο στο είδος αυτό) το Αργεντίνικο Τανγκό διδάσκεται σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο από έμπειρους και εξειδικευμένους δασκάλους, οργανώνονται σεμινάρια από διάσημους χορευτές και μεταφέρεται πιστά στους μαθητές η γνήσια μορφή του Αργεντίνικου Τανγκό με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή του.

Επίσης παρέχεται, κατόπιν εξετάσεων, διεθνές αναγνωρισμένο Δίπλωμα (IDTA) σε όσους μαθητές το επιθυμούν.


Tango Argentino

A dance that was born in the poor neighbourhoods of Buenos Aires in 1870 and conquered the whole world to such an extent that nowadays it is called the dance of the 'Salon' instead of the dance of the 'Port', as it used to. In its authentic chorographic form it symbolizes the love attraction between the couple, expressed by dancers' movement, stature and figures.
In our School (pioneer in this type of dance in Greece) Tango Argentino is taught both at amateurish and professional level by experienced and specialized teachers. Seminars by famous dancers are also organized, aiming at putting its genuine form across the students, in full respect of its tradition.
An international recognized diploma (IDTA) is provided, through special exams, for the interested students.
Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 09:18

Σύγχρονο

Γράφτηκε από

Σύγχρονο

Ο σύγχρονος χορός πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σαν αντίδραση στην αυστηρή τεχνική του μπαλέτου. Πρωτοπόρες στον χορό αυτό ήταν η Isidora Duncan και η Martha Graham οι οποίες έψαχναν για την άνεση στην κίνηση χρησιμοποιώντας τις φυσικές γραμμές και ενέργεια του σώματος, επιτρέποντας έτσι ένα μεγαλύτερο φάσμα αρμονικών κινήσεων.
Σήμερα ο σύγχρονος χορός χαρακτηρίζεται από την προσαρμοστικότητα σε όλα τα είδη μουσικής καθώς και στην δυνατότητά του να ενσωματώσει κινήσεις από άλλους χορούς ώστε να δίνει συνεχώς νέες μορφές κίνησης. Στο μάθημα εφαρμόζεται κυρίως η τεχνική Release η οποία επικεντρώνεται στη ροή της κίνησης με φυσικό τρόπο και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη μυική δύναμη. Για το λόγο αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους χορευτές όσο και σε ανθρώπους που έχουν ήδη σχέση με τον χορό γενικά και οι οποίοι αναζητούν νέα όρια στην κίνηση του σώματος.


Contemporary Dance

Contemporary dance was developed in the early 20th century as a reaction against the rigid thechniques of ballet. Pioneers such as Isidora Duncan and Martha Graham searched for ease of movement using the body's natural lines and energy. allowing a greater range of movements.
Today contemporary dance is characterised by its versatility to be danced to any kind of music and to be united with other dance forms as to create new styles of movement. In the class we use the Release technique where we place mephasis on minimising tension in the search for clarity, fluidity and efficient use of energy and breath. Therefore it is safe and accessible for beginners and at the same time perfect for experienced dancers looking to push new boundaries of body movement.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:15

Ballroom

Γράφτηκε από

Ευρωπαϊκοί Χοροί

Οι ευρωπαϊκοί - κοινωνικοί χοροί γνωστοί και αναλοίωτοι μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ευγενικά δείγματα της αριστοκρατικής καταγωγής τους αποτελούν το βασικότερο μέρος κάθε χορευτικής εκδήλωσης στις μέρες μας. Στη σχολή μας διδάσκονται:

Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Fox ~ Viennese Waltz

Ο μαθητής, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί να προσεγγίσει το είδος των χορών αυτών (ερασιτεχνικά και επαγγελματικά) έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών επιπέδων εκμάθησης και συμμετοχής σε εξετάσεις για τη λήψη πτυχίου από Aγγλους εξεταστές.


Ballroom Dances

The well- known and invariable throughout the centuries European-Social dances, gentle tokens of their aristocratic origin, constitute the most basic part of every dancing event nowadays.
Our school teaches:
Tango ~ Waltz ~ Quick Step ~ Fox Trot ~ Slow Trot ~Viennese Waltz
The students, according to their preferable way of approaching these dances (amateurishly and professionally), have got the potential to choose among different levels of learning and participation in exams for the acquisition of a diploma by British examiners.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Belly Dance - Tribal

Γράφτηκε από

Χορός της Κοιλιάς

Ο χορός αυτός ονομάστηκε Belly Dance από τους γάλλους (danse du ventre) που κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους εντυπωσιάστηκαν από τις κινήσεις της κοιλιάς των εξωτικών χορευτριών. Παρόλα αυτά η πιο σωστή ονομασία του χορού είναι Oriental Dance και στα αραβικά: Raks Sharki.
Χορεύεται σε όλο τον αραβικό κόσμο όπως και στην Τουρκία. Είναι χορός μυϊκός, υψηλής τεχνικής που διαρκώς εξελίσσεται καθώς ταλαντούχες solist τον εμπλουτίζουν με την προσωπική τους έμπνευση και τέχνη. Κάποιες από αυτές έχουν γίνει μύθος στην ιστορία του αυτού του χορού.
Στη σχολή μας διδάσκεται σε ομαδικά και ιδιαίτερα μαθήματα στην αυθεντική του μορφή, σε αρχάριες και προχωρημένες μαθήτριες.


Tribal Belly Dance

Το tribal συνδυάζει στοιχεία oriental με ινδικούς χορούς, flamenco, τσιγάνικους και βαλκανικούς χορούς και χορούς από τη Βόρεια Αφρική. Είναι ομαδικός χορός συνήθως αυτοσχεδιαστικός. Οι χορεύτριες μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο βηματολόγιο και με την εξάσκηση και την εμπειρία αναπτύσσουν μία μη-λεκτική επικοινωνία. Οι κινήσεις είναι ακριβείς, έχουν ροή και χαρακτηριστικό τους είναι η απομόνωση των μυών. Επειδή ακριβώς βασίζεται σε μυϊκές κινήσεις και όχι σε σωματικές ικανότητες για αυτό απευθύνεται σε κοπέλες με κάθε είδους σώμα. Το tribal είναι η αρχική μορφή των μεταγενέστερων σύγχρονων μορφών tribal, όπως είναι το tribal fusion και το gothic belly dance.
Το tribal fusion είναι ένα μίγμα στοιχείων (μουσική και κινήσεις) oriental με σύγχρονο beat και ήχους και hip hop. Προσφέρει μια τεράστια ελευθερία επιλογών και για αυτό είναι δύσκολο να μπει σε καθορισμένα πλαίσια. Είναι η πιο σύγχρονη μορφή του tribal και μπορεί να είναι είτε αργό και μυστηριώδες είτε επιθετικό και δυναμικό. Η ενδυμασία δεν είναι καθορισμένη. Μπορούμε να δούμε χορευτές με αφγανικά κολιέ, λουλούδια στα μαλλιά, δαντελένια φουρό, κ.α.
Το Gothic belly dance ή αλλιώς Raks Gothique συγχωνεύει την gothic κουλτούρα (μουσική, ενδυμασία, έκφραση) με τον θηλυκό ανατολίτικο χορό. Εμφανίστηκε περίπου πριν 15 χρόνια. Διάφορες άλλες ονομασίες του gothic belly dance είναι burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Belly Dance This dance was named Belly Dance by the French (danse du ventre)who, during their journeys, were impressed by the movements of the exotic dancers' bellies. However, the most correct name of the dance is Oriental Dance and in Arabic: Raks Sharki.
It is danced all over the Arabic world and in Turkey , as well. It is a muscular dance of high technique, which is constantly evolving as talented female solists enrich it with their personal inspiration and art. Some of them have even become myths in the history of this dance.
In our school Belly Dance is taught in private and group lessons in its original form, for both beginners and advanced female students.

Tribal Belly Dance

Tribal belly dance is a mix of oriental with Indian dances, flamenco, gypsy and Balkan dances. It is a group dance often improvisational. Dancers learn specific movements and with practice and experience they develop a non-talkative communication. Movements are precise , they are fluid and the most impressive part is the muscles isolation. As this dance is based on muscle movements and not in body performance, it is a dance for every type of body.
Tribal fusion belly dance is a newer form of tribal belly dance. It is a mix of oriental music with today’s beat and hip hop. It can be from slow and mysterious to dynamic and aggressive. Dancers depending on their choreography may wear from Afghani jewelry, to flowers hair embellishments, etc.
Gothic belly dance is another type of tribal belly dance. It mixes all the parts of the gothic culture with the feminine oriental dance. It first appeared 15 years ago. Gothic belly dance is also known as burlesque belly dance, vamp gothic belly dance, industrial gothic belly dance.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Ελληνικοί Χοροί

Γράφτηκε από

Ελληνικοί Χοροί

Στη Σχολή διδάσκονται οι σημαντικότεροι ελληνικοί χοροί, τους οποίους ξεχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες:

ΙΙ. ΛΑΪΚΟΙ: Χασάπικο, Συρτάκι, Χασαποσέρβικο, Ζεϊμπέκικο, Απτάλικο, Καρσιλαμάς και άλλα.

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ: Οι σημαντικότεροι χοροί της Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η εκμάθηση των χορών γίνεται από δασκάλους με πολυετή πείρα και σωστή γνώση της ελληνικής χορευτικής και πολιτιστικής παράδοσης. Δημιουργούνται χορευτικές ομάδες για συμμετοχή σε χορευτικές επιδείξεις και παραστάσεις καθώς και για πανελλήνιους διαγωνισμούς. Λειτουργούν τμήματα Αρχαρίων - Προχωρημένων, Παιδιών - Ενηλίκων. Χορηγείται βεβαίωση σπουδών σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές.

Greek Dances
Our school teaches the most important Greek traditional dances which we divide into two categories:

Ι. POPULAR: Chasapiko, Syrtaki, Chasaposerviko, Zeimpekiko, Aptaliko, Karsilamas etc.

II. TRADITIONAL: The most important dances of the mainland and the islands.

The dances are taught by experienced teachers with a right knowledge of the Greek dancing and cultural tradition. Dancing groups are created in order to participate in dancing performances, as well as competitions. There are classes for Beginners or Advanced, for Children or Adults. A certification of studies is given both to beginners and advanced students.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:14

Γαμήλιος Χορός

Γράφτηκε από

Γαμήλιος Χορός
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

" ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ"

• Για τον πρώτο σας χορό ώς σύζυγοι!
• Για περισσότερη διασκέδαση και ρομαντισμό στο γάμο σας!
• Για να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε τα σωστά βήματα με τη μουσική!
Χορέψτε, με τη μέλουσα σύζυγο σας και γίνετε το κεντρικό σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ή και σε οποιαδήποτε πίστα.
Εάν έχετε επιλέξει τη μουσική ή το τραγούδι για το γάμο σας, φέρτε το CD στο πρώτο σας μάθημα και θα σας διδάξουμε τα σωστά βήματα και τις φιγούρες ώστε να ''δείχνετε'' υπέροχοι και ρομαντικοί στον πρώτο σας γαμήλιο χορό.
Εάν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιλέξει τη μουσική για το γάμο, θα σας συμβουλεύσουμε για τη σωστή. Όσο πιο σύντομα ξεκινήσετε, τόσο καλύτερα ''θα δείχνετε'' ως ζευγάρι μπροστά σε συγγενείς και φίλους.
Συμβουλές για το Γαμήλιο Χορό:
Μη περιμένετε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Θυμηθείτε ότι το πρόγραμμα σας όσο πλησιάζει η ημέρα του γάμου σας θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό. Οι καθηγητές χορού συμβουλεύουν όλα τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν να αρχίσουν τέσσερις με έξι μήνες πρίν το γάμο έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για εξάσκηση, ειδικότερα αν ασχολούνται για πρώτη φορά με το χορό.
• Μην ξεχάσετε να συνενοηθείτε με τον οπερατέρ του γάμου για την καλύτερη κάλυψη του γαμήλιου χορού σας.
• Θυμηθείτε ότι τα μαθήματα χορού μπορούν να σας αφαιρέσουν το άγχος. Ο χορός είναι άσκηση. Τα μαθήματα θα γίνουν μια διέξοδος από τη καθημερινότητα και τα προβλήματα της δουλειάς σας και θα δώσουν τη δυνατότητα σε σας και τον εκλεκτό της καρδιά σας να περάσετε μια ώρα χαράς και εξάσκησης. Εκτός από Βάλς και άλλους παραδοσιακούς χορούς, το Αργεντίνικο Τάνγκο, το Μάμπο, η Σάλσα, το Σουίνγκ, η Ρούμπα και το Φοξ Τροτ, είναι πολύ δημοφιλείς χοροί για γάμους.


First Bridal Dance
FIRST DANCE LESSONS
• For Your First Dance as Husband & Wife.
• For more Fun & Romance in your Marriage, knowing you are doing the right steps to the right music.
• Dancing together and looking great on any dance floor !
If you have selected your wedding music, bring your cd on your first lesson and we will teach you the right steps and special dance moves to make you look "great & romantic on your first wedding dance " If you have not selected your wedding music yet, we will help you select it. The sooner you start, the better you will look dancing together as husband and wife in front of your family and friends.
Wedding Dance Tips :
• Don't wait until the last minute. Remember that your schedule will get very hectic as your wedding day approaches. Dance instructors recommend starting four to six months earlier to allow more time for practice, especially if you are a newcomer to dancing.
• Don't forget to coordinate with your wedding videographer to the best "coverage" of your special dance.
• Remember that dance lessons can actually be a stress reliever. Dancing is good exercise. And lessons pull you out of the hustle and bustle of the day to spend an hour or so with your intended, having fun and working together productively at the same time.
• Besides the Waltz and other traditional dances, the Argentine Tango, Mambo, Salsa, Swing ,Rumba, Fox-Trot ,are all popular at weddings today.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Επαγγελματικά Τμήματα

Γράφτηκε από

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό ή θέλουν να έχουν μια βαθύτερη γνώση όχι μόνο χορευτικά άλλα και θεωρητικά σε ότι έχει σχέση με τον χορό, όπως π.χ. ιστορία χορού, ανάλυση χορού, χορογραφία, ανατομία, πλήρες βηματολόγιο, τεχνικές διδασκαλίας κ.λ.π.

Στις σχολές μας λειτουργούν τα εξής επαγγελματικά προγράμματα

LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι διεθνής οργανισμοί I.D.T.A (International Dance Teachers Association) & Imperial Society Teachers of Dancing (ISTD), σε συνεργασία με τις σχολές μας.
Οι εξετάσεις γίνονται από Άγγλους εξεταστές και το πτυχίο αναγνωρίζεται διεθνώς. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις γίνεται από τους έμπειρους διπλωματούχους δασκάλους των σχολών και πάντα με την ποιότητα που διακρίνει τις σχολές μας.

Για να ξεκινήσει κάποιος ένα επαγγελματικό πρόγραμμα δεν απαιτείται να έχει προηγούμενη γνώση του συγκεκριμένου χορού.Professional classes

This is for those who wish to be professional dance teachers or for those who wish to have a better understanding of the dances incl. history of dance, movement analysis, choreography, anatomy, teaching techniques, complete dance syllabus, etc.

In our schools you can give the following dance examinations
LATIN
TANGO ARGENTINO
BALLROOM
BELLY DANCE
MODERN
SALSA

The exams are held by the I.D.T.A. (Internationals Dance Teachers Association) and the I.S.T.D. (Imperial Society Teachers of Dancing).
The examiners are English and the diploma is recognized worldwide.
Only experienced professional teachers train the candidates and of course with the quality that distinguish our schools.

There is no demand of previous dance knowledge, If someone wishes to start a professional course.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 10:13

Hip Hop

Γράφτηκε από

Hip Hop

Το hip hop ανήκει στην κατηγορία των χορών που ονομάζονται street dance (χορός του δρόμου), και οι οποίοι καταρχήν χορεύονται σε μουσική hip hop ή προέκυψαν μέσα από την κουλτούρα του hip hop.
Ο πρώτος και αυθεντικός χορός , που είναι συνδεδεμένος με το hip hop είναι το ¨Break-Dance¨, που εμφανίστηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και το οποίο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο (βασικό στοιχείο) του hip hop ως ξεχωριστό είδος κουλτούρας.
To 1990, καθώς η μουσική του hip hop εμφάνιζε νέες μορφές, νέα είδη χορού άρχισαν να παρουσιάζονται, που τα περισσότερα από αυτά χορεύονταν με κινήσεις προς τον αέρα, σε αντίθεση με το ¨Break-Dance¨ που εκφραζόταν με κινήσεις προς το έδαφος. Αυτά τα νεοεμφανιζόμενα στυλ συνιστούν τη λεγόμενη “νέα σχολή”, ενώ τα παλαιότερα στυλ, στα οποία περιλαμβάνονται τα break-dance και funk, που ενσωματώθηκαν στο hip hop, χαρακτηρίζονται ως “παλαιά σχολή” Στην σχολή μας διδάσκεται από έμπειρους δασκάλους του είδους με ειδίκευση στην Αμερική .

Hip Hop
Hip hop belongs to the family of dances called 'street dance' and it is danced on hip hop music and was developed through the culture of hip hop.
The first street dance was Break dance and it was first danced on the streets of New York in the early 70's. This was the basis of the hip hop dance of today's.
In the 90's hip hop dance changed its style as hip hop music was changing as well. New moves were introduced which were more 'in the air' whereas the moves of break dance were more earthy. This makes the hip hop dance to belong to the 'new school' of street dance where break dance and funk belong to the 'old school' of street dance.
In our school it is teached by very experienced teachers specialised in this kind of dance in America

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος των σχολών μας είναι η δημιουργία ποιοτικών συνθηκών διδασκαλίας και περιβάλλοντος προκειμένου να βιώσετε την μοναδική αυτή εμπειρία ελευθερίας στην κίνηση, σωματική και ψυχική υγεία και τελικά τη ζωή!

Επικοινωνία

www.QuickStep.gr

  • E-mail Παγκράτι
    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφή

Κάντε εγγραφή στην λίστα μας για να λαμβάνετε νέα απο εμάς!

Κοινωνικά Δίκτυα...Facebook