Η Σχολή

Η σχολή μας διαθέτει 2 αίθουσες αυτόνομες αλλά και δυνατότητα μιας πολύ μεγάλης ενιαίας με ειδικό μηχανισμό, 3 αυτόνομα αποδυτήρια, χώρο αναμονής, reception και 3 WC. Είναι πάνω σε κεντρική λεωφόρο και περικλείεται από μεγάλες τζαμαρίες όπου ο φυσικός φωτισμός είναι διάχυτος